Preventie strategieën

SAMHSA's Center for Substance Abuse Prevention (CSAP) Preventiestrategieën zijn effectief gebleken op het goed onderzochte gebied van preventie van middelenmisbruik, en worden over het algemeen gebruikt bij afwezigheid van op bewijs gebaseerde programma's of praktijken die specifiek zijn voor de preventie van problematisch gokken.

Onderzoek toont aan dat preventieprogramma's strategieën moeten bevatten op elk van de 6 gebieden (hieronder) als ze effectief willen zijn. De onderstaande strategieën zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke model van CSAP om van toepassing te zijn op de preventie van probleemgokken.

Verspreiding van informatie
Eenrichtingscommunicatie, van de bron naar het publiek, die nauwkeurige informatie verschaft over de aard en omvang van gokproblemen voor individuen, families en gemeenschappen.
Voorbeeld: brochures, posters, presentaties

Preventie Onderwijs
Tweerichtingscommunicatie en activiteiten die een individu helpen bij het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden, duidelijke en doelgerichte doelen en waarden, zelfbeheersing en het vermogen om gezonde relaties op te bouwen en te onderhouden en gezonde keuzes te maken.
Voorbeeld: op school gebaseerde gezondheidscurricula met meerdere reeksen

Alternatieven
alternatieven voor gokken identificeren en beschikbaar stellen die op productieve, gezondheidsbevorderende manieren kunnen voldoen aan de persoonlijke behoeften van het beoogde publiek.
Voorbeeld: gokvrije sociale evenementen

Op de gemeenschap gebaseerde processen
Verbetert het vermogen van een gemeenschap om preventie-, vroege interventie- en behandelingsdiensten effectiever te mobiliseren. Omvat beoordeling van gemeenschapsdiensten en middelen, beoordeling van risico-/beschermende factoren, planning van gemeenschapsacties en teambuilding.

Sociaal beleid en milieubenaderingen
Stelt of wijzigt geschreven of ongeschreven gemeenschapswetten, standaarden, beleid en/of normen, waardoor de incidentie en prevalentie van gokproblemen wordt verminderd.
Voorbeeld: verordeningen voor sociale gaming

Probleemidentificatie en verwijzing
Vroegtijdige signalering van het gokprobleem en eventueel doorverwijzen voor onderzoek en behandeling.
Voorbeeld: hulplijn voor gokproblemen